Έθνος (εφημερίδα)

Εφημερίδα των Αθηνών που κυκλοφόρησε από το 1913 έως το 1970. Η έκδοση της εφημερίδας διεκόπη την περίοδο 1916-1917 και το 1941 εξαιτίας της γερμανικής κατοχής.