Ελπίς (Αλεξάνδρεια), εφημερίδα

Η εφημερίδα Ελπίς κυκλοφόρησε στην Αλεξάνδρεια από το 1873 έως το 1902 με μια μικρή ενδιάμεση διακοπή, εξαιτίας του θανάτου του ιδιοκτήτη της Π. Καζώτη.