«Ελεύθερες Τάσεις»

Η καλλιτεχνική και φιλολογική συντροφιά «Ελεύθερες Τάσεις» ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση της καλλιτεχνικής ζωής της Αλεξάνδρειας. Στα μέλη της συγκαταλέγονταν ο Στρατής Τσίρκας, ο Γεώργιος Παπουτσάκης και ο Γιώργος Αγαλλιανός.