Δραγούμης, Ίων

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Δραγούμης, Ί.

Ο Ίων Δραγούμης (1878-1920) καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια πολιτικών. Σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως διπλωμάτης, υπηρετώντας, μεταξύ άλλων, στην Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη και την Πετρούπολη της Ρωσίας. Όταν υπηρετούσε σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας (Μοναστήρι, Σέρρες κ.ά.), συνέβαλε στην οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα. Ασχολήθηκε με την πεζογραφία, ήταν δημοτικιστής και από τα ιδρυτικά μέλη του «Εκπαιδευτικού Ομίλου», ενώ εξέδωσε το περιοδικό Πολιτική Επιθεώρησις. Υπήρξε θύμα του εθνικού διχασμού· δολοφονήθηκε στο κέντρο της Αθήνας το 1920.