Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Β. Γεν. Προξενείον της Ελλάδος εν Αλεξανδρεία - Το κατά την Αίγυπτον Γενικόν της Ελλάδος Προξενείον

Το Ελληνικό Προξενείο στην Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε το 1833, με πρώτο πρόξενο τον Μιχαήλ Τοσίτσα, ενώ δύο χρόνια αργότερα αναβαθμίστηκε σε Γενικό Προξενείο. Κατά την περίοδο 1876-1949 λειτούργησε εκεί και Προξενικό Δικαστήριο, με βάση το καθεστώς των διομολογήσεων.