Μπενάκης, Αλέξανδρος Λ.

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Μπενάκης, Αλέξ.

Ο Αλέξανδρος Μπενάκης (1891-1963) ήταν γιος του Λουκά, αδελφού του Εμμανουήλ Μπενάκη, και πρώτος εξάδελφος της Πηνελόπης Δέλτα. Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Βάμβακος Χωρέμη και Μπενάκη, ανέπτυξε φιλανθρωπική δράση και ασχολήθηκε ενεργά με αθλητικά σωματεία και με τον προσκοπισμό. Ήταν παντρεμένος με την Νταουλάτ Ράσσεμ (Dawlat Rassem). Πέθανε στην Αλεξάνδρεια. Από τους καταλόγους διανομής του Καβάφη φαίνεται ότι ήταν κάτοχος τριών Συλλογών του ποιητή.