Αθηναϊκή Λέσχη

Η Αθηναϊκή Λέσχη ιδρύθηκε το 1875, έχοντας ως πρότυπο τις αγγλικές κλειστές λέσχες (clubs) κυρίων, με σκοπό την ψυχαγωγία των μελών της και τη διάδοση των αθλημάτων.