Ανδρειωμένος, Νικόλαος

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Andriomenos, N.

Ο Νικόλαος Ανδρειωμένος (1850/1-1929) ήταν ένας από τους σημαντικότερους πρώτους επαγγελματίες φωτογράφους στην Τουρκία. Άρχισε να εργάζεται σε μικρή ηλικία (11 ετών) στο φωτογραφείο των Abdullah Frères (Πέραν Κωνσταντινούπολης) και έξι χρόνια αργότερα αγόρασε το οίκημα και ίδρυσε δικό του φωτογραφείο. Βραβεύτηκε στην έκθεση του Παρισιού του 1903, ενώ παρέδιδε μαθήματα φωτογραφίας στον τότε διάδοχο του οθωμανικού θρόνου. Ο γιος του Αθανάσιος ανέλαβε αργότερα το φωτογραφείο, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς στα Σεπτεμβριανά του 1955.