Αναστασιάδης, Γεώργιος Ευστ.

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΩΣ: Αναστασιάδης, Γ.

Ο Γεώργιος Αναστασιάδης ήταν μέλος του εμπορικού οίκου Αδελφοί Αναστασιάδη. Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Σωματείου «Αισχύλος – Αρίων» της Αλεξάνδρειας συντελώντας στην περαιτέρω ανάπτυξή του.