[δεν ταυτίζεται]

Η ένδειξη εμφανίζεται στο πεδίο Όνομα Παραγωγού όταν ο παραγωγός του τεκμηρίου δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί.